Tilbake til 1920 i Gymsalen på Stord

På Høgskolen Stord/Haugesund, er Gymsalen gjenoppstått som den praktsalen den var. Rør og Handverkservice har hatt en stor jobb på bygget.

På 1920-tallet ble det bygget en rekke lærerhøgskoler med formål om å utdanne gymnastikklærere. På Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) ligger nå den eneste gjenværende gymnastikkbygningen fra denne tiden. Bygningen fra 1922 er fredet og har vært i bruk til ulike formål hele tiden. Den benyttes i dag som gymsal og forsamlingssal for HSH.

Statsbygg, eier av bygget, startet i 2013 den omfattende prosessen å oppjustere og restaurere bygget tilbake til opprinnelig stand. Det har vært en tidkrevende prosess å komme frem til et kompromiss mellom å tilfredsstille de kravene som fredningen av bygget gir, og de moderne krav som gjelder i dag.

Riksantikvaren har fulgt godt med i arbeidet på restaureringen. Det måtte avdekkes og dokumenteres hvordan bygget så ut da det var nytt. Alt arbeid har blitt planlagt og dokumentert ned i minste detalj, med flere innleide fageksperter på laget. Utvendig var gymsalen ferdig høsten 2014, og det innvendige arbeidet startet på nyåret 2015.

Sommeren 2016 sto bygget ferdig nyrestaurert og klart for et nytt kull lærerstudenter. – Da restaureringen startet var bygget svært slitt. Taket måtte skiftes og langveggene bulet, blant annet fordi bjelkene som skal holde konstruksjonen på plass var løsnet, forteller prosjektleder i Statsbygg, Sverre Melvær Øgaard.

Byggentreprenøren hadde store utfordringer da bygget hadde seget skeivt med hele 160 mm forskjell oppe og nede. For å kunne tåle aktiv bruk ble huset rettet opp innvendig, forsterket og stabilisert. – Dette er en annerledes jobb enn det vi pleier å gjøre, forteller anleggsleder Øyvind Tyse i Engelsen Bygg.

– Dette er restaurering, og vi må vite hva vi gjør. Det er kjekt at Statsbygg tar vare på bygget, mange gamle flotte bygg blir revet ned. Det er også spennende å se gammel byggeskikk.Rør og Handverkservice (RHS) på Stord har hatt mye arbeid på bygget. RHS har installert nytt sanitæranlegg i et sanitærbygg av nyere dato.Vannbårent varmeanlegg med radiatorer ble installert i galleridelen, og det ble gjort indre tilpasninger og nedforinger for å legge rørføringene minst mulig synlig. For å sikre verdiene i bygget ble det bestemt at hele bygget skulle sprinkles – også krypkjeller og loft. VB Tekniske har tegnet og prosjektert VVS- og sprinkleranleggene. På jobben har RHS hatt 4 mann gående på det meste.

Rørlegger Karsten Inge Steinsland kan fortelle at det har vært et utfordrende rørleggerarbeid i bygget. Steinsland og kollega Stein Otto Almås har installert om lag 400 meter stålrør i vegger og tak. Dette utgjør sprinkleranlegget som sprer vann i bygget om det begynner å brenne. – Det er ingenting som er beint her. Vi har måttet være forsiktige for å ikke ødelegge noe, og vi har dobbelsjekket alt vi har gjort underveis, sier Steinsland. – Det er synd at det vi gjør ikke vises, smiler han.

Det er lagt opp til to sprinklersystem – tørranlegg på det kalde loftet og tradisjonelt sprinkleranlegg i oppvarmede deler. Svein Heggebø, daglig leder hos VB Tekniske forteller at de på grunn av byggets konstruksjon var nødt til å ta i bruk NFPA-13, amerikansk standard da europeisk standard ikke dekker slike rom.

– For å sikre at det ikke skal fryse i rørene, må tørranlegg ha fall helt fra ytterste sprinklerdyse og til tørr sprinklerventil. Det er en komplisert installasjon som vi har prosjektert i 3D komplett for å planlegge hvor det var mulig å legge rørene, uten at de skulle komme i veien for byggtekniske detaljer og andre tekniske fag, forteller Svein Heggebø.

RHS fikk under arbeidet utfordringer med å få rørene inn på loftet og med å sikre HMS for dem som jobbet med installasjonen. Arkitekt gjorde dessuten byggmessige endringer, slik at anlegget måtte reprosjekteres. 

VB Tekniske som prosjekterende og RHS som utførende rørentreprenør har hatt et svært godt samarbeid på jobben. – Det er veldig viktig med en seriøs og dyktig rørentreprenør for å få et så godt resultat som dette er. Det skjønner man når jeg i ettertid har vært på inspisering av det ferdige anlegget. Anlegget er fullført med et høyt faglig nivå på arbeidet, poengterer Svein til slutt.

Anders Bjørk, daglig leder i RHS, forteller at foruten sprinkleranlegget, så har det vært utfordrende å finne de rette produktene for oppdraget. – Bygget skal se ut som det er fra 1920-tallet, og samtidig ilfredsstille TEK 10. Det har vært en spennende jobb, men det har gått med mye tid for å få tak i spesialtilpassede løsninger, avslutter han. Ved studiestart høsten 2016 ble Gymsalen tatt i bruk igjen av et nytt kull lærerstudenter. Med aktiviteter tilpasset dagens standard.