Produkter Tjenester Meny
VB Rør og Handverk Service AS

Om oss i Rør & Handverk Service

Rør og Handverkservice vart etablert i 2007. Verksemda ligg sentralt plassert på Heiane på Stord, der fleirtalet av dei tilsette har lang fartstid innafor relevante fagfelt. Me leverer både større og mindre prosjekt, samt utførsel av service, til marknadssegment innan det private, offentlige og industrielle.

Fakta om oss

RHS er ei sentralt godkjent gassbedrift som arbeider innan felta sanitær, ventilasjon, gass, varme og beslag.

RHS er ei godkjend lærlingbedrift, og er i dag medlem av NRL (Norske rørleggerbedrifters landsforrening) og NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon).

Godkjenninger/faglig kompetanse

 • Ansvarleg prosjekterande for bygningar og installasjonar i tiltakskl. 2 
 • Ansvarlig kontrollereade for bygningar og installasjonar i tiltakskl, 2 
 • Ansvarlig utførande for bygningar og installasjonar i tiltakskl. 3 
 • Ansvarlig kontrollerande for utføring av bygningar og installasjonar i tiltakskl. 3 

Godkjent gassbedrift

 • Fagleg leder gass 
 • Gassteknikkar I 
 • Gassteknikkar II 
 • Sertifiserte sveisarar PE gassrøyr

Diverse godkjenninger

 • ADK sertifikat 
 • Veritas sertifiserte sveisarar, rustbestandig og sort stål 
 • FG Godkjent sprinkler installatør 
 • Våtromsertifikat A1 
 • Våtromsertifikat A3 
 • Våtromsertifikat B
 • F-gass forordningen
Sertifikat for F-gass forordningen

Sertifikat for F-gass forordningen