Produkter Tjenester Meny

Gass

Vi har sertifiserte gassteknikere som installerer gassanlegg, gasspeiser, koketopper. Vi hjelper det å finne riktig anlegg og utstyr til ditt behov.

Service på gassanlegg

Ifølge produsentens anbefalinger og forskrifter utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal det årlig utføres service og kontroll av gassutstyr. Denne service skal utføres av en opplært serviceperson.