Produkter Tjenester Meny

Serviceavtale

Uansett om det dreier seg om varmeanlegget i boligen din eller større anlegg i næringsbygg, vil godt vedlikehold forlenge levetiden. Vi leverer serviceavtaler som kan være alt fra en årlig sjekk av varmeløsningen hjemme – til vedlikeholdsplaner som bidrar til lønnsom drift og lavere risiko for driftsavbrudd i bygget du har ansvar for.

For næringsbygg tilbyr vi serviceavtaler for sanitæranlegg. Disse er ofte tilknyttet en total drifts- og vedlikeholdsplan for VVS-anlegget, som bidrar til lønnsom og sikker drift. Avtalen tilpasses størrelse og type anlegg, og vi leverer dokumentasjon som hjelper byggeier å imøtekomme kravene tilknyttet FDV og internkontrollforskriften.

Hos oss kan du tegne serviceavtaler for:

  • Gassanlegg
    • Gasspeiser
    • Koketopper
  • Sanitæranlegg
  • Varmeanlegg
  • Kloakkpumpestasjon
  • Bytte av ventilasjonsfilter