Produkter Tjenester Meny
VB Rørlegger i arbeid

Tenester fra Rør & Handverk Service

Me utførere det meste innan sanitær-, varme-, sprinkler-, ventilasjon-, gassinstallasjon- og beslagarbeid.

Me utfører alle typar arbeid innan sanitæranlegg, varme, ventilasjon og gass i:

  • Hus/einebustadar 
  • Næringsbygg 
  • Leilegheitsbygg 
  • Industri

Sanitæranlegg omfattar alle former for røyrleidningar for forbruksvatn, private og offentlege, samt innretning og utstyr som er fast tilknytt til disse leidningane. Med “fast tilknytt” meiner ein utstyr som er tilknytt leidningsnettet og som inngår som ein naturleg del av byggverkets drift.

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss da vel!